Natriumhydroxide (NaOH), vraag en antwoord

Vraag: Wat voor stof is NaOH?
Antwoord: Natriumhydroxide (andere naam: caustische of bijtende soda) is een anorganische verbinding met als formule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water.
Vraag: Is Natriumhydroxide een gevaarlijke stof?
Antwoord: De stof is bijtend, dus volg altijd de veiligheidsvoorschriften op de verpakking op om aanraking met huid en ogen en inslikken te voorkomen. Natriumhydroxide is namelijk, vooral in geconcentreerde vorm, zoals in gootsteenontstoppers, sterk bijtend en irriterend. Het kan voor verwondingen en zelfs blijvende gezondheidsschade zorgen. Gebruik altijd beschermende middelen als je met de stof gaat werken.
Vraag: Is NaOH een zout?
Antwoord: Natriumhydroxide is een zout. Loog is natriumhydroxide (NaOH), dat in wordt gemaakt van natriumchloride, oftewel tafelzout.
Vraag: Wat is de Ph waarde van NaOH?
Antwoord: Voorbeeld: 0,1 mol/L NaOH(aq) [OH] = 0,1 mol/L pOH = -log 0,1 = 1 pH = 13.
Vraag: Wat doet loog met je huid?
Antwoord: Natronloog is sterk corrosief voor de huid en de ogen. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden. De schadelijkheid is terug te voeren op het feit dat natriumhydroxide de in de huid aanwezige vetten verzeept.
Vraag: Kan je zeep maken zonder loog?
Antwoord: Kun je zeep maken zonder loog? Het is niet mogelijk om vanaf nul zeep te maken zonder loog. Natuurlijke zeep krijg je door natriumhydroxide op een bepaalde temperatuur te laten reageren op vetten. Er ontstaat dan een chemische reactie: verzeping.