Natriumhydroxide vraag en antwoord

Vragen over NaOHN?

Is natriumhydroxide giftig?

Toxicologie en veiligheid. Natriumhydroxide is een zeer corrosieve stof die huid en ogen kan aantasten. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden. De schadelijkheid is terug te voeren op het feit dat natriumhydroxide de in de huid aanwezige vetten verzeept.

Waar wordt natriumhydroxide voor gebruikt?

Natriumhydroxide wordt veel toegepast in de industrie en is breed inzetbaar. Het wordt gebruikt bij de productie van zeep, kleurstoffen, maar ook bij de bewerking van katoen en de reiniging van vet, aardolie, huiden, voedsel en petroleum.

Wat is het verschil tussen natriumhydroxide en natronloog?

Natronloog is de benaming voor de waterige oplossing van natriumhydroxide (NaOH). Het staat ook bekend onder de handelsnaam kaligene. De oplossing is zeer basisch en corrosief.

Kun je zeep maken zonder natriumhydroxide?

Nee, het is niet mogelijk om échte zeep te maken zonder loog. Zeep ontstaat namelijk door een chemische reactie genaamd verzeping. Deze chemische reactie krijg je door een basische stof (loog) te mengen met olie of vet. Het verzepingsproces zorgt ervoor dat je water en vet met elkaar kunt mengen en een emulsie vormt.

Kan natronloog in de gootsteen?

Natriumhydroxide en zwavelzuur kunnen ernstige chemische brandwonden en oogletsel veroorzaken. Gebruik geen verschillende soorten chemische gootsteenontstoppers tegelijkertijd en gebruik chemische gootsteenontstoppers niet in combinatie met andere schoonmaakmiddelen.

Is natriumhydroxide natuurlijk?

Ja, natriumhydroxide (NaOH) is een natuurlijk ingrediënt. Het is milieuvriendelijk en 100% biologisch afbreekbaar.

Hoe maak je zelf loog?

Uit as van hardhout gemengd met water kan loog gemaakt worden. Er moet genoeg kalium in het hout zitten. Door het as met water te mengen en door een filtersysteem te halen blijft loogwater over. Dit kan geconcentreerder gemaakt worden door het te verhitten en het water te laten verdampen.

Kan je natronloog drinken?

Het inslikken van natriumhydroxide kan misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen en de dood veroorzaken. Chronische blootstelling aan natriumhydroxide is giftig voor meerdere lichaamssystemen.

Waar kan ik natriumhydroxide kopen?

NaOH is een chemisch product en daarom te koop bij chemische leveranciers. Producten als gootsteenontstopper van het kruidvat en van de bouwmakrten zijn niet zuiver en vaak aangevuld met bijvoorbeeld aluminium snippertjes. NIET geschikt voor menselijke consumptie dus. Een specialist in de online verkoop is Wapwinkel.