Toepassingen natriumhydroxide

Natriumhydroxide toepassingen in de industrie

Wie gebruikt natriumhydroxide en/of natronloog?

In de industrie

De aluminiumnijverheid extraheert aluminiumoxide uit bauxieterts met behulp van natriumhydroxide;
Natronloog is een belangrijke stof voor de papier- en pulpindustrie; het activeert het blekend effect van waterstofperoxide.

Chemie

De chemische industrie gebruikt natriumhydroxide bij de productie van silicaat, aluminaat, natrium-cyanuraat (afvalwater-behandeling), -hypochloriet, -polycyanuraat en -chloorcyanuraat (behandeling van zwembadwater), polycarbonaat (kunststof voor huishoudelijke artikelen) en epoxyharsen.
NaOH is een uitstekend droogmiddel en geschikt om de restgassen van verbrandingsovens te ontdoen van zure componenten.

Hulpstof bij gasboringen

Natronloog is een belangrijke hulpstof bij olie- of gasboringen vanaf platformen in zee;
natronloog wordt ook in de waterbehandeling gebruikt voor de verhoging van de zuurgraad en de neutralisatie van alle types verzuurd water vooraleer het in de riolering terechtkomt; het ontharden van drinkwater door het verhogen van de pH; de regeneratie van ionenwisselaars en het verwijderen van zware metalen.

Textielindustire

De textielindustrie gebruikt natronloog bij het bleken van met dithioniet geverfd textiel, bij wolververijen, bij textielreiniging, bij het omzette van katoen in kunstzijde en bij het vervaardigen van synthetisch textiel.

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie zet natronloog in bij de productie van zoetstoffen (Na-glutamaat) en aroma’s (vanilline).

Raffinage

Voor de raffinage van voedingsoliën; als reinigingsmiddel voor flessen, kuipen, vaten, leidingen en installaties, in zuivel- en voedingsindustrie, brouwerijen en frisdrankproductie.

Fruit schillen

Een andere mooie toepassing: voor het chemisch schillen van fruit, aardappelen en groenten; voor het behandelen van aardappelmeel.

Ontharen van huiden

Voor het ontharen van huiden in leerlooierijen;

Grondstof voor huishoudproducten

natronloog wordt gebruik voor de productie van belangrijke grondstoffen voor wasmiddelen; als ontstopper in de keuken en wc en voor de productie van klassieke zeep.

Europese toepassingen

Dit zijn de voornaamste toepassingen in West-Europa:

– Diverse: 16% (neutralisering, gaswassing, farmaceutica, recycling van rubber)

– Waterbehandeling: 5% (uitvlokken, pH regeling)

– Voedingsindustrie: 3% (pellen van fruit en groenten, roomijs, verdikkingsmiddelen, verpakkingen)

– Papier, papierpulp, cellulose: 13% (wit maken van papier en pulp, kleefstoffen, warmteoverdracht, drukinkt)

– Kunstzijde (rayon): 2% (beddegoed, chirurgische verbandmateriaal)

– Aluminium en metalen: 6% (serres, auto-onderdelen, verharding van staal)

– Zeep: 3% (shampoos, cosmetica)

– Minerale oliën: 2% (vetten, brandstofadditieven)

– Bleekmiddelen: 3% (textiel, ontsmettingsmiddelen)

– Fosfaten: 3% (detergenten, ontstoppingsmiddelen)

– Andere anorganische toepassingen: 13% (verf, glas, ceramiek, parfums, brandstofcellen)

– Andere organische toepassingen: 31% (kunstaders, valschermen, waterslangen, telefoontoestellen)